Τρίτη, 12 Απριλίου 2011

Μαζική Παράσταση

ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 10/04, ΩΡΑ 11:00 

ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ