Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2012

Ανακοίνωση για το πρόγραμμα της Εξεταστικής

1) Θα πραγματοποιηθούν δηλώσεις στα εξής μαθήματα κορμού του θερινού τμήματος της αναπληρούμενης εξεταστικής του Σεπτέμβρη:

•    Μηχανολογικές μετρήσεις
•    Επιστήμη Υλικών ΙΙ
•    Σχέδιο ΙΙ
•    Στατική
•    Μηχανουργική Τεχνολογία ΙΙ
•    Αντοχή ΙΙ
•    Ταλαντώσεις
•    Θερμοδυναμκή ΙΙ
•    Στοιχεία Μηχανών ΙΙ
•    Ρευστομηχανική ΙΙ
•    Μετάδοση Θερμότητας ΙΙ

Οι λίστες δηλώσεων είναι διαθέσιμες στα γραφεία καθηγητών. Αναμένεται να υπάρξει σχετική ενημέρωση για Επιχειρησιακή Έρευνα και Ηλεκτροτεχνία.
Για χρωστούμενα μαθήματα τομέα οι φοιτητές που δεν είναι επι πτυχίω καλούνται να επικοινωνήσουν με τους αντίστοιχους καθηγητές.
2)Σε προσπάθεια να ελαφρυνθεί το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκαν οι εξής αλλαγές:
•    Το μάθημα Μετάδοση Θερμότητας 2 μεταφέρεται στις 13/2 και ώρα 17.00-20.00
•    Οι Ρευστοδυναμικές Μηχανές (ΡΔΜ) μεταφέρονται στις 16/2 και ώρα 14.00-17.00
3)Η Τεχνική Οικονομική για όσους την χρωστάνε θα εξεταστεί στις 24/1, ώρα 14:00 στα ΒΑ,ΒΣ.