Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2012

Ψήφισμα για αλλαγή του τρόπου διεξαγωγής του εργαστηρίου του Προγραμματισμού


        Στα πλαίσια της εντατικοποίησης των ρυθμών σπουδών στο σημερινό πανεπιστήμιο, έχει δημιουργηθεί ένα σοβαρό ζήτημα που αφορά κυρίως τους φοιτητές του πρώτου αλλά και συνολικά όλη την φοιτητική κοινότητα που αντιπαρατίθεται στην καθήλωση των φοιτητών στους εντατικούς ρυθμούς σπουδών.
Το πρόβλημα έχει δημιουργηθεί στο εργαστήριο προγραμματισμού και αφορά την μορφή και τον τρόπο διεξαγωγής του. Βάζει τους φοιτητές σε μια διαδικασία εντατικοποίησης, άγχους και σκληρού ανταγωνισμού, χωρίς να επιφέρει κάποιο θετικό αποτέλεσμα τόσο σ αυτούς όσο και στην ποιότητα της εργασίας που τους έχει ανατεθεί.
Συγκεκριμένα το εργαστήριο διαρκεί 2 ώρες από τις οποίες την πρώτη παρουσιάζεται ένα παράδειγμα της εργασίας που πρόκειται να γίνει και την δεύτερη ώρα γίνεται η εργασία με γρήγορο ρυθμό ανεξάρτητα από τις ικανότητες και τους ρυθμούς κάθε φοιτητή, χωρίς να γίνεται καμία διευκρίνηση πάνω στην εργασία αφού ο καθηγητής θεωρεί ότι όλα έχουν ειπωθεί στο θεωρητικό μάθημα.
Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένα κλίμα χάους και πανικού κατά την διάρκεια της εργασίας, αφού δεν μπορούν όλοι οι συμφοιτητές να ανταπεξέλθουν με τον ίδιο τρόπο. Έτσι υποχρεώνει έμμεσα τους φοιτητές να παρακολουθούν την θεωρία του μαθήματος.
Μετά από την πρωτοβουλία μας να παρέμβουμε στην διάρκεια του εργαστηρίου και να αντιπαρατεθούμε με τον καθηγητή πάνω στο θέμα, επειδή δεν ανεχόμαστε τέτοιου είδους καταστάσεις ενάντια στους φοιτητές μέσα στο πανεπιστήμιο ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:

·        Να υπάρχει μια εβδομάδα διορία για την διεκπεραίωση της εργασίας μετά από το εργαστήριο, ώστε όλοι να μπορέσουν να ολοκληρώσουν την εργασία σε ικανοποιητικό βαθμό.
·        Επιπλέον να δοθεί διορία και για τους συμφοιτητές που έχουν κάνει το εργαστήριο με την παρούσα μορφή και πιθανόν δεν πρόλαβαν να την ολοκληρώσουν ή να την κάνουν όπως θα ήθελαν
·        Στο εργαστήριο πριν την ανάθεση της εργασίας να γίνονται όλες οι απαραίτητες διευκρινήσεις που θα βοηθήσουν τους φοιτητές στην επίλυσή της
·        Η εργασία που θα μας ανατίθεται να έχει τον ίδιο όγκο  και τον ίδιο βαθμό δυσκολίας με την τωρινή, και τέλος.