Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2011

Αποτελέσματα Γενικής Συνέλευσης Μηχανολόγων Μηχανικών

Κοινό Πλαίσιο: 69
ΜΑΣ: 22
ΠΑΣΠ: 19
ΔΑΠ: 18